Menü Bezárás

Új ügy indítása

TÁJÉKOZTATÁS

Mikortól lehetséges helyi önkormányzatnál elektronikusan ügyeket intézni?
Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatokra vonatkozóan is kötelezően a napi működési gyakorlat részévé válnak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv., Eüsztv) rendelkezései. A törvény 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.

Mit jelent pontosan az “e-ügyintézés” fogalma?
Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Csak egy válaszható lehetőség, vagy kötelező igénybe venni?
Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek[1] az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője[2], ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető. Az E-ügyintézési tv. 108. § szerint a 1. § 17. pont a) – k) alpontja szerinti, a törvény által elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett jogalanyok legkésőbb 2018. január 1-től kötelesek az ügyek intézését a törvény szerint biztosítani.
[1] Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.
[2] Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.

Az Eüsztv. szabályozza, hogy mely ügyekben kell elektronikusan eljárni; ez három főbb jellemzővel határozható meg:
– egyrészt minden olyan kapcsolattartásra kötelezően az elektronikus formát írja elő, mely az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv és az ügyfél között értelmezhető,
– ezekben az ügyekben a szervek egymás közötti kapcsolattartását is elektronikus útra tereli,
– viszont nem célja az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek olyan belső ügyviteli folyamatainak kötelező szabályozása, amely az ügyfelek ügyeit közvetlenül nem érintik.


ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS A GYAKORLATBAN

Milyen elektronikus szolgáltatásokat vehetek igénybe, milyen ügyeket intézhetek elektronikus úton?
Elektronikus ügyintézés, elektronikus űrlapok beküldése az E-Önkormányzat Portálon keresztül lehetséges. Az E-Önkormányzat Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

 • Adóegyenleg lekérdezés
  Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.
 • Ügyindítás
  Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet!A Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések benyújtható űrlapjait a Portálra bejelentkezve keresheti meg. 
 • Ügykövetés
  A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP E-Önkormányzat Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Hogyan tudok belépni a Portálra? Hogyan kell használni a felületet?
A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak. A Portál használatában az alábbi felhasználói útmutató nyújt segítséget: Tájékoztató az E-Önkormányzat Portálról

 

BELÉPÉS AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLRA:


Ha nem találok az ügyemnek megfelelő űrlapot a Portálon, milyen módon nyújthatom be kérelmemet?
Amennyiben az Ön által indítani kívánt ügy nem szerepel a Portálon – tehát nincs az ügyéhez megfelelő űrlap – ez esetben az úgynevezett  e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ügy elektronikusan indítható.  Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.
Kérjük, mielőtt igénybe veszi az e-Papír szolgáltatást, bizonyosodjon meg arról, hogy a Portálon valóban nem áll rendelkezésre a benyújtani kívánt űrlap!
Az e-Papír szolgáltatással kapcsolatos felhasználási feltételek és segítség ide kattintva érhető el.

BELÉPÉS AZ E-PAPÍR SZOLGÁLTATÁSBA:


TOVÁBBI HASZNOS, ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

 

FÖLDHIVATALI PORTÁL – TAKARNET24

A projekt a földhivatali adatok szélesebb körû, elektronikus elérhetõségének biztosítását tűzte ki célul, hogy az adatokat az állampolgárok az interneten keresztül 0-24 órában közvetlenül is elérhessék.

Az ügyfélkapun keresztül elérhetõ földhivatali rendszer, az ún. Földhivatal Online szolgáltatásai:

 • nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezése (szemle, teljes),
 • e-hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezése (szemle, teljes),
 • térképmásolat lekérdezése

díjfizetés ellenében (interneten keresztül bankkártyás elektronikus fizetés) vehetők igénybe. A díjak a vonatkozó jogszabályokban, rendeletben rögzített, jelenleg is alkalmazott igazgatási szolgáltatási díjak. Az ügyfél korábbi lekérdezéseinek megtekintése és újbóli letöltése bizonyos idõkorláton belül ingyenes. Ezen kívül havonta 20 db ingatlan tulajdoni lapjának elsõ oldala ingyenesen tekinthetõ meg.

Bővebb információért és a szolgáltatás igénybevételéhez kattintson az alábbi kére:


LAKOSSÁGI E-KÖZMŰ TÉRKÉP

Tájékoztató jelleggel megtekinthetők a közművezeték-üzemeltetők elérhetőségei és hálózatainak térképi adatai (földrészletek, helyrajzi számok, épületek stb.). A bejelentkezés ügyfélkapuhoz kötött.

Bővebb információért és a szolgáltatás igénybevételéhez kattintson az alábbi kére: