Menü Bezárás

Látnivalók

Nagyharsány gyönyörű földrajzi adottsága a mögötte húzódó Szársomlyó, az “ördögszántott” kopár hegy természetvédelmi terület, mely a Duna-Dráva Nemzeti Park kezelésében van. A természeti adottságok mellett településünk több érdekes történelmi emlékművel, épülettel, helyszínnel valamint egy helytörténeti múzeummal is rendelkezik.


NAGYHARSÁNYI SZOBORPARK és KIKERICS PANORÁMA SÉTÁNY

A Szársomlyó hegy keleti oldalán a felhagyott kőbányban 1967-től alkotnak szobrászok. 1968-tól a nyugati művésztelepek mintájára alkotó telepként működik. A szobrászok olyan köztéri méretű alkotásokat hoztak létre, amelyek jól érvényesülnek ebben a hatalmas térben. Az alapítás óta közel 200 művész dolgozott itt és alkotásaikból több, mint 100 kőszobor található a bányakatlanban és a sétányokon.
Az újonnan, 2020. évben átadott Kikerics panorámasétány névadója az itt élő, fokozottan védett magyar kikerics. A sétány a Szársomlyó értékeit mutatja be. A sétány a szoborparkon keresztül közelíthető meg és bármulatos látvány tárul az ide látogatók elé a Villányi borvidékre. 
 

Helyszín
: 7822, Nagyharsány, külterület (Villány felé vezető út)
Elérhetőség: +36 30 309-6855
Nyitvatartás:
Április 1-szeptember 30-ig naponta: 9.00-19.00
Október 1-március 31-ig naponta: 10.00-16.00
Belépő:
Felnőtt: 800 Ft/fő
18 éves kor alatt: 500 Ft/fő
NOE tagsági kártyával a 3. és további 14 év alatti gyermekek ingyenes belépésre jogosultak


SZAKVEZETÉSES TÚRA A SZÁRSOMLYÓRA

Magyarország legdélibb hegyvidékének – a Villányi-hegységnek – legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban.
A fokozottan védett terület kizárólag szakvezetővel látogatható! A Szársomlyó csúcsára a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal indít garantált szakvezetéses túrát a Nagyharsányi Szoborparktól egyéni turistáknak és csoportoknak, egész évben folyamatosan. A Szársomlyóra induló szakvezetéses túrák résztvevői a szoborparkot ingyenesen tekinthetik meg!

További információk, előzetes egyeztetés: DDNP Igazgatósága


HARSÁNY-HEGYI CSATA EMLÉKMŰVE

A török elleni felszabadító háború egyik legjelentősebb csatája a Harsány-hegy mellett zajlott le a Szent Liga és a Török Birodalom között 1687. augusztus 12-én. A szövetséges hadak győzelmével Magyarország nagy része felszabadult a török uralom alól. 


NAGYHARSÁNYI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Nagyharsány község gazdag történelmével és az itt élt emberek használati eszközeivel, életével ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A kiállítás helye: 7822 Nagyharsány, Petőfi utca 8.
A kiállítás a +36 70/ 290-3408 telefonszámon történő bejelentkezés után látogatható.

Gyűjteményvezető: Kanász Imre

Részletes információk a “Helytörténeti Gyűjtemény” menüpontban olvashatók!


HŐSÖK TEMETŐJE

A képekért külön köszönet Halek Mírának, aki rendelkezésünkre bocsátotta őket!

Nagyharsányban 1915-1918 között több ezer Boszniából idevezényelt katona állomásozott. Közülük majd ötszázan itt haltak meg és itt vannak eltemetve. Temetőjük a református temető felett helyezkedik el, a község 2012. június 22-én újraavattatta a felújított helyszínt.

A temető felújításával, átadásával kapcsolatos további képek, információk, dokumentumok letölthetők innen.

 

Sve informacije u vezi renoviranja groblja , fotografija i ostalih podataka ,pritisnite ovdje. 

 

A képekért külön köszönet Halek Mírának, aki rendelkezésünkre bocsátotta őket!

“Magyarországon több ezer bosznia-hercegovinai EVH-s katona van eltemetve, 24 temető külön Nagy Háborús parcelláiban. A leghíresebb, s csak boszniai katonák holttesteit őrző temető Baranya megyében, Nagyharsány községben található. Maga a temető a helyi községi temető fölött, a hegyoldalban található. E hősök hamvait a környékbeli hősi temetőkből exhumálták, majd e temetőben helyezték őket végső nyugalomba. A bejárat kapuja impozáns, a bosnyák liliom jelkép díszíti, a felírata pedig: „A Hazáért”.”
Forrás: Perspektívák Blog


REFORMÁTUS TEMPLOM

Oklevelek szerint a XIII. században már állt a Szent Borbála tiszteletére emelet egyhajós, félköríves apszissal záródó románkori templom. A XV. század végi bővítéskor építették hozzá a támpillérekkel körülvett szentélyt, amely a nyolcszög három oldalával kapcsolódik a hajóhoz. A szentély boltozatát több rétegű freskó borítja. A templom a mai barokk formáját a XVI. században kapta meg. Az 1896-ban ledőlt torony helyébe 1900-ban épült meg a mai karcsú és magas torony. 

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 18.

A templomban több emléktábla található:

A Nagyharsányi csata emléktáblája, melyet a református templom belső falán, a győztes csata emlkékre avattak fel 1987-ben.

A II. világháború áldozatainak emléktáblája, melyen 1987-ben örökítették meg a háború áldozatainak neveit.

A templomkertben található Sztárai Mihály mellszobra. A református prédikátor mellszobrát 1980. október 30-án helyezték el a református templomkertben.
Alkotója: Nyírő Gyula


MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS TEMPLOM

Nagyharsány népe 1531-től a reformációt követte. Az 1900-as évek elejére az ipari élet fellendülésével a katolikusok lélekszáma nagymértékben gyarapodott. Nagy iény jelentkezett a római katolikus templom építésére. 1937. július 11-én volt az alapkőletételi ünnepség, majd 1938. december 18-án Virág Ferenc megyés püspök felszentelte a templomot Magyarország Nagyasszonyának tiszteletére. 

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Hegy u. 3.


KOSSUTH SZOBOR

Baranya megye első Kossuth-szobra Nagyharsányban került felállításra 1907. október 13-án. A szobor Csiszár János indítványára, adakozásból valósult meg. Az ünnepélyen megjelent Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter, valamint számos országos és helyi előkelőség. A mellszobor a református templom előtt található.

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. (Református templom szomszédságában)


EMLÉKSZOBOR

Nagyharsány 1505-ben mezővárosi, 1905-ben nagyközségi rangra emelkedésének emlékére álították 2005. augusztus 20-án. A szobrot, mely a református templom mögött található, Gombos Zoltán helyi szobrász késztette.

 

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. (Református templom szomszédságában)


HŐSÖK EMLÉKMŰVE

1924. október 12-én az I. világháborúban elhunyt 43 hős emlékére emlékoszlopot állítottak Nagyharsányban. Az avatáson részt vett Nagyatádi Szabó István földművelésügyi-, Pesthy Pál igazságügyi miniszter és számos vármegyei vezető. Az emlékmű a református templom előtt található.

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. (Református templom szomszédságában)


REFORMÁTUS TEMETŐ

Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején a módosabb gazdák értékes és szép síremlékeket állítottak elhunyt felmenőiknek, melyeket a református templomtól északra, a hegy lábánál lévő temetőben lehet tmegtekinteni.


A NAGYHARSÁNYI CSATA 300. ÉVFORDULÓJÁRA EMELT EMLÉKKŐ

A Szent Liga törökök feletti 1687. augusztus 12-i győzelmének emlékére állították 1987. augusztus 14-én. Alkotói: Pogány Gábor Benő és Farkas Ferenc szobrászművészek.

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6. számú épület előtt


CSILLE-KÚT SZOBOR

A szürke mészkőből faragott szobor, amely egyben csorgó is egy kisebb medencével, egy kőből vizet sajtoló kőbányászt ábrázol. Alkotója Colin Foster, felállításának éve: 1987. december 27.

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 2-6. számú épület előtt


TARNÓCZAI DÁNIEL EMLÉKTÁBLÁJA

1987. júliusában avaták fel Tarnóczai Dániel emléktbláját, aki telkének felét Táncsics Mihályra íratta, így vált lehetővé, hogy Táncsicsot a siklósi járás országgyűlési képviselőjévé választhassák.

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Petőfi u. 28. számú ház falán került elhelyezésre


VÁR A HARSÁNY-HEGYEN

IV. Béla a mongol hódítás után életben maradt népesség védelmére 1249-ben Balog (Sinister) Miklós dubicai ispánnak adományozta a Szársomlyó-hegyet és a lábánál fekvő falut azzal, hogy itt várat építsen. A gyakori tulajdonosváltás után 1532-ben a törökök elfoglalták. A hódoltság idejében a vár állapota leromlott, hadi szempontból a jelentőssége megszűnt. Az elhagyatott erődítményből kevés maradvány található a felszínen.


PRÉSHÁZ

A népi építészet egyik különösen szép példája, műemlékjellegű épületként országos védelem alatt áll.

Helyszín: 7822 Nagyharsány, Kolónia u. 9.


TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

A hegyen 75 védett növényfaj találtak, közülük 7 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban. Emellett gazdag az állatvilága is, a hegy fokozottan védett, látogatása szakvezetővel lehetséges. Védetté nyilvánítása 1944-ben történt, a védett terület nagysága 223,4 ha.

Szakvezetéses túra előzetes egyeztetése: DDNP Igazgatósága


SZOBOR A KŐBÁNYÁNÁL

Helyszín: a szobor a nagyharsányi kőbánya bejáratánál található, alkotója Mohácsi András szobrászművész.