Menü Bezárás

Tájékoztatás a szociális ellátások változásáról

Tisztelt Lakosság!

Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot a szociális ellátások igénybevételének változásáról. 2022. január 1. napjától az alábbi ellátások igényelhetők:

1. Lakhatási támogatás
– Kérelmező háztartásában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 90.000.- Ft-ot.
– A támogatás összege 5.000.- Ft/hó, mely összeg folyósítása a kérelemben megjelölt szolgáltató részére történik, és a szolgáltató írja jóvá a számlán.

2. Temetési települési támogatás
– Kérelmező jövedelemnyilatkozata alapján családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 250.000.- Ft-ot.
– A támogatás összege 60.000.- Ft.
– Elhalálozás napjától számított 30 napon belül igényelhető.

3. Eseti település támogatás
– Kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 60.000.- Ft-ot. A kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmeit csatolni kell.
– A támogatás összege 20.000.- Ft.
– Évente 2 alkalommal állapítható meg az alábbi esetekben:
a) gyógyszerköltségek viselése, kivéve azok, akik közgyógyellátásban részesülnek
b) tartós idejű (minimum 30 nap) táppénz miatti jövedelem kiesés
c) elemi kár okozta károk enyhítésére
d) csecsemő táplálásával és gondozásával kapcsolatos költségek támogatására
e) megszűnő munkaviszony miatti jövedelem kiesés miatt
f) munkaképesség csökkenés megállapításakor
– A kérelemhez csatolni kell a fenti megélhetési problémák alátámasztását bizonyító igazolásokat.

4. Rendkívüli települési támogatás
– Kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 15.000.- Ft-ot. A kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmeit csatolni kell.
– A támogatás összege 10.000.- Ft

– A támogatás az alábbi esetekben igényelhető:
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatti létfenntartási gondjai vannak
c) várandós anya gyermekének megtartásához, fogadásának előkészítéséhez anyagi segítségre szorul.

5. Születési települési támogatás
– Kérelmező jövedelemnyilatkozata alapján családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 250.000.- Ft-ot.
– A támogatás összege 25.000.- Ft gyermekenként.
– Születéstől számított 30 napon belül igényelhető.

6. Beiskolázási település támogatás
– Kérelmező jövedelemnyilatkozata alapján családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 250.000.- Ft-ot.
– Általános iskolás, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanulók részére 10.000.- Ft tanulónként.
– Augusztustól az aktuális tanulmányi év szeptember 30. napjáig igényelhető.

7. Időskorúak települési támogatása
– Minden 75. életévét betöltött személy igényelheti, akinek jövedelemnyilatkozata alapján családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 250.000.- Ft-ot.
– A támogatás összege 15.000.- Ft.
– November 1. napjától november 20. napjáig igényelhető.

8. Karácsonyi települési támogatás
– Minden 80. életévét betöltött személy természetbeni juttatásként 8.000.- Ft értékben karácsonyi csomagban részesül.
– Igényelni nem kell.

Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete