Menü Bezárás

Tájékoztatás szociális tüzelőanyag igényléséről

Tisztelt nagyharsányi lakosság!

Szociális tüzelőanyag iránti kérelmet 2021. november 30. napjáig nyújthat be az a nagyharsányi lakos, aki az alább felsorolt feltételek egyikének megfelel:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
     aa) aktív korúak ellátására,
     ab) időskorúak járadékára (Járási Hivatal által folyósított),
     ac) települési támogatásra (különösen lakhatási célú támogatásra) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család,

d) az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban részesül,

e) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 120.000 Ft-ot (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)

 A kérelem benyújtásakor a jogosultsági igazolás csatolása kötelező!

 A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A kérelem benyújtásának helye: a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal épületének (7822 Nagyharsány, Kossuth u. 54.) kapuján kihelyezett postaládába szíveskedjenek a kérelmet a jogosultsági igazolással együtt elhelyezni.

A kérelem letölthető, nyomtatható formátumban itt érhető el: kerelem_szocialis_tuzeloanyag_2021

Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete