Menü Bezárás

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS ÜGYFÉLFOGADÁS KAPCSOLAT

Ügyintézés helye ágazatonként, telelpülésekre bontva. A közös hivatal székhelyének és kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendjei. A hivatali dolgozók ügykör szerinti besorolása, telefonos illetve elektronikus elérhetőségük.
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
 • Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét.
 • Ügyindítás: az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére.
 • Ügykövetés: a bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP E-Önkormányzat Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is.
KÉRELMEK LETÖLTÉSE
 • Nyomtatható kérelmek letöltésére az E-Önkormányzati Portál ad lehetőséget. A kérelmek (űrlapok) PDF formátumban való letöltése ügyfélkapuval nem rendelkezők számára is elérhető. Ügyfélkapus bejelentkezés nélkül megnyithatja, kitöltheti és elmentheti az űrlapokat.
HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK
 • Tájékoztatás eboltásról!

  Eboltás!

  Tájékoztatom a lakosságot a 2021. évi eb oltásról:
  Időpont: 2021.06.12.
  08:00 – 09:00-ig

  Pótoltás:
  Időpont: 2021.06.20.
  14.00 – 15.00-ig

  Helyszín: Borozó melletti parkoló, “Beremendi út”

  Díjak:
  oltás: 4.500.- Ft/eb
  chip: 4.500.- Ft/eb
  kiskönyv: 500.- Ft

  Dr. Barta Attila, állatorvos

 • Pályázat indul a felelős állattartás elősegítésére a Magyar Falu program keretében

  Nagyharsány Községi Önkormányzat pályázatot ad be a Magyar Falu Program keretében a “Felelős állattartás elősegítése” (MFP-FAE/2021) című kiírásra. A program célja, hogy az 5000 fő alatti lakosságszámú települések állandó lakóinak segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésére.

  A pályázat keretében lehetőség nyílik a település lakóinak tulajdonában lévő állatok ingyenes ivartalanítási programjára, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással (a továbbiakban: veszettség elleni védőoltás) történő beoltására és transponderrel (chippel) történő megjelölésére (a kutyák esetében). Az ivartalanítás alapfeltétel, a program célja a túlszaporodás elkerülése, ezért külön nem lehet védőoltást vagy chippelést igényelni!

  A pályázat beadásához az önkormányzatnak szüksége van egy előzetes igényfelmérésére. Ezért arra kérjük Önöket, hogy aki szívesen részt venne a programban, és van olyan saját tulajdonú macskája, kutyája, melyet

  • ivartalaníttatna
  • veszettség ellen oltással látna el
  • mikrochippel megjelöltetne (csak kutyák esetében)

  az töltse ki a mellékelt allattarto_hozzajarulo_nyilatkozat elnevezésű dokumentumot és kinyomtatva, aláírva adja le a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban (7822 Nagyharsány, Kossuth u. 54.).

  A hozzájáruló nyilatkozatot helyben, az önkormányzati hivatalban is ki lehet tölteni!

  A hozzájáruló nyilatkozat leadható 2021.06.07.-2021.06.18. közötti időszakban.
  Hétfő-Kedd-Csütörtök-Pénteki napokon: 08:00-12:00 óra között
  Szerdai napokon: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között

  Az önkormányzati hivatalban történő személyes megjelenés szükséges, mert egy igényfelmérő ívet is alá kell pluszban írnia az állattartónak.

  Nyertes pályázat esetében a kezeléseket az önkormányzattal szerződött állatorvos végzi el.

 • Ebösszeíró adatlap

  Tisztelt ebtartók!

   

  Nagyharsány Községi Önkormányzata 2021. évben ebösszeírást végez. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonos változást, elhullást írásban bejelenteni.

  Továbbá felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

  Kérjük, a papír alapú kitöltött ebösszeíró adatlapot az önkormányzat részére küldjék vissza: 7822 Nagyharsány, Kossuth u. 54. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük az adatlapokat a kapura kihelyezett postaládában legyenek szívesek elhelyezni!

  Az adatlap elektronikusan is beküldhető az E-Önkormányzat Portálon keresztül, az “EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” elnevezésű űrlapon.

  A papír alapú tájékoztató innen is letölthető: EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP NHÖNK 2021