Menü Bezárás
Üdvözöljük Nagyharsány Községi Önkormányzat és a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal közös honlapján!

A fenti menüsorban a “Közös Hivatal” menüpont alatt érhetőek el a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatallal (KÖH) kapcsolatos információk. A többi menüpontban Nagyharsány Községi Önkormányzatával és a településsel kapcsolatos további közérdekű adatokat, információkat találja.


KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS ÜGYFÉLFOGADÁS KAPCSOLAT

Az ügyemet hol tudom elintézni?

 • A közös hivatalhoz tartozó települések listája
 • A hivatal szervezeti felépítése
 • Ügyintézés helye ágazatonként, telelpülésekre bontva

Mikor van ügyfélfogadás?

 • A közös hivatal székhelyének és kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendjei

Ügyintézők elérhetőségei

 • A hivatali dolgozók ügykör szerinti besorolása, telefonos illetve elektronikus elérhetőségük
 
  ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS  
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információkat, útmutatókat a “KÖZÖS HIVATAL” ➤ “E-ügyintézés” menüpont alatt talál! Kérjük, mielőtt igénybeveszi a szolgáltatást, figyelmesen tanulmányozza át a tájékoztatókban leírtakat!
Az E-Önkormányzat Portálon igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

-Adóegyenleg lekérdezés:
az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét.
-Ügyindítás:
az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére.
-Ügykövetés:
a bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP E-Önkormányzat Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is.
Amennyiben az Ön által indítani kívánt ügy nem szerepel a Portálon – tehát nincs az ügyéhez megfelelő űrlap – ez esetben az úgynevezett e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ügy elektronikusan indítható. Kérjük, mielőtt igénybe veszi az e-Papír szolgáltatást, bizonyosodjon meg arról, hogy a Portálon valóban nem áll rendelkezésre a benyújtani kívánt űrlap!
Az e-Papír szolgáltatással kapcsolatos felhasználási feltételek és segítség ide kattintva érhető el.
HÍREK – TÁJÉKOZTATÓK
 • Ebösszeíró adatlap

  Tisztelt ebtartók!

  Nagyharsány Községi Önkormányzata 2021. évben ebösszeírást végez. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonos változást, elhullást írásban bejelenteni.

  Továbbá felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

  Kérjük, a papír alapú kitöltött ebösszeíró adatlapot az önkormányzat részére küldjék vissza: 7822 Nagyharsány, Kossuth u. 54. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük az adatlapokat a kapura kihelyezett postaládában legyenek szívesek elhelyezni!

  Az adatlap elektronikusan is beküldhető az E-Önkormányzat Portálon keresztül, az “EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” elnevezésű űrlapon.

  A papír alapú tájékoztató innen is letölthető: EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP NHÖNK 2021

 • Tájékoztató a gépjárműadót érintő 2021. évi változásokról

  Tisztelt Lakosság!

  A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

  Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

  A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160számúNAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

  A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

  Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

  A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

  A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság Gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni.

  Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal

   

 • Tájékoztatás lomtalanításról!

  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. Nagyharsány településen 2021.02.02. napján (kedd) lomtalanítást végez. A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára!

  A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJÁK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).

  A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, hogy szétszerelve adják át a közszolgáltatónak!

  A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük, figyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot.

  A lomtalanítás keretén belül NEM SZÁLLÍTJÁK EL:

  • építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg);
  • a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);
  • háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék);
  • elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot;
  • ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot (pl: autóalkatrész, szerszámok);
  • állati tetemet, trágyát;
  • elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket – rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket);
  • veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs, stb.)

  Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék az önkormányzati rendelet szabályai szerint hulladékudvarban helyezhető el (https://new.delkom.hu/hulladekudvarok).

   

 • ASP E-önkormányzat Portál támogatott böngészői 2021. januárjától

  Tisztelt Lakosság!

  Kérjük olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely az elektronikus ügyintézést -az ASP E-Önkormányzat Portál böngésző támogatását – érinti.

  Tisztelt Felhasználó!
  Tájékoztatjuk, hogy az ASP E-önkormányzat portál 2021 januárjától a Microsoft Internet Explorer böngésző támogatását megszünteti. A támogatott böngészők köréről itt (https://ohp-20.asp.lgov.hu/technikaiajanlas) tájékozódhat.
  Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
  Szíves megértését köszönjük.
  Üdvözlettel,ASP Központ

 • Gyógyszertár decemberi nyitvatartása
  Tisztelt Lakosság!  

  Nagyharsány Községi Önkormányzat tájékoztatja a község lakosságát, hogy a Gyógyszertár 2021. február 28-ig a jelenlegi székhelyén (7822 Nagyharsány, Petőfi utca) heti két nap nyitvatartással üzemel, keddi és pénteki napokon: 08:00 órától – 13:00 óráig

  Ünnepi nyitva tartás:

  2020. évben az utolsó nyitvatartási nap:
  2020. december 28. (hétfő)

  2021. évben az első nyitvatartási nap:
  2021. január 8. (péntek)

 • Nagyharsányi KÖH szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2021. évi ellenőrzési terve

  Tisztelt szálláshely-szolgáltatók!

  A Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2021. évi ellenőrzési tervének részleteiről az alábbi dokumentumban olvashatnak: NHKÖH-Szálláshely ellenőrzési terv