Menü Bezárás

Tájékoztatás 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Tájékoztató letöltése: Tájékoztatás HIPA-Deviza 2023

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály, egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nem csak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit. Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adófizetésüket. A számla mentes a kincstári díjfizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján, a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

Az Ön Önkormányzata részére megnyitott számla adatai az alábbiak:

Önkormányzat neve: Nagyharsány K. Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00000240-02120012
Számla IBAN száma: HU98 1002 4003 0000 0240 0212 0012

Önkormányzat neve: Kisharsány K. Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00001202-02120013
Számla IBAN száma: HU10 1002 4003 0000 1202 0212 0013

Önkormányzat neve: NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10024003-00004716-02120014
Számla IBAN száma: HU78 1002 4003 0000 4716 0212 0014

Önkormányzat neve: Mároki Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00000279-02120014
Számla IBAN száma: HU14 1002 4003 0000 0279 0212 0014

Önkormányzat neve: Kásád Község Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00000276-02120017
Számla IBAN száma: HU92 1002 4003 0000 0276 0212 0017

Önkormányzat neve: Egyházasharaszti Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00000238-02120017
Számla IBAN száma: HU69 1002 4003 0000 0238 0212 0017

Önkormányzat neve: Old Község Önkormányzata
Számla száma: 10024003-00000284-02120016
Számla IBAN száma: HU83 1002 4003 0000 0284 0212 0016

Önkormányzat neve: MAGYARBÓLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10024003-00004699-02120014
Számla IBAN száma: HU09 1002 4003 0000 4699 0212 0014

Önkormányzat neve: ILLOCSKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10024003-00004675-02120014
Számla IBAN száma: HU20 1002 4003 0000 4675 0212 0014

Önkormányzat neve: KISLIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10024003-00004688-02120018
Számla IBAN száma: HU96 1002 4003 0000 4688 0212 0018

Önkormányzat neve: LAPÁNCSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10024003-00004694-02120019
Számla IBAN száma: HU42 1002 4003 0000 4694 0212 0019

Önkormányzat neve: TÚRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Számla száma: 10024003-00004765-02120010
Számla IBAN száma: HU14 1002 4003 0000 4765 0212 0010

Önkormányzat neve: CSARNÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Számla száma: 10024003-00004651-02120014
Számla IBAN száma: HU31 1002 4003 0000 4651 0212 0014

Önkormányzat neve: Szava Községi Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00356631-02120018
Számla IBAN száma: HU23 1002 4003 0035 6631 0212 0018

Önkormányzat neve: Márfa Községi Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00002662-02120018
Számla IBAN száma: HU95 1002 4003 0000 2662 0212 0018

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az Önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja, a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget. A devizás tételek kimutatásához illetve az adószámlán történő megjelenítéséhez szükséges központi fejlesztések még folyamatban vannak.

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal – Adóügy